Rekisteriseloste

Rekisterin luontipäivä
17.2.2012

 

Rekisterinpitäjä:
Nimi: Kiinteistö Oy Koutalaki 1
Yhteystiedot: Sinikalliontie 14 B, 02630 Espoo

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
nimi: GoLevi.fi myyntipalvelu
puh: +358 (0)16 3363 133

 

Rekisterin nimi:
Koutalaki Ski Village markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Kilpailuun osallistuja ja markkinointirekisteriin liittyjä voi halutessaan suostua vastaanottamaan Koutalaki Ski Villagelta ja sen yhteistyökumppaneilta asiakas- ja markkinointi-infoa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen henkilöiden ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista sellaisia henkilötietoja, joiden julkaisemiseen käyttäjä on antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa "Rekisterinpitäjä" ja "Rekisteriasioista vastaava henkilö")

 

Muut mahdolliset oikeudet:
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus muuttaa antamiaan tietoja ja oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.